Задължително ли е купувачът на билетите да е един от пътниците?