Aynı soy isimde olan yolcular ikili koltuklarda seyahat edebilir mi?