Купићу авионску карту, који је број картице, рок важења и ЦВЦ код?