Купићу карту за аутобус, који је број картице, рок важења и ЦВЦ код?