Закаснићу мало на аутобус, хоће ли ме сачекати капетан/возач возила?